skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse
A

ARMA IS VOORSTANDER VAN:

een oplossing die het doorgaand verkeer in Asse vroeg genoeg afleidt, dit is: nog vòòr dit verkeer het centrum van Asse bereikt. Geen ‘halfslachtige oplossing’ die de uitstoot en de lasten Asse centrum binnenbrengt. Verkeerstellingen wijzen uit dat 70% van het verkeer in Asse ‘doorgaand’ verkeer is, dat dus geen eindbestemming heeft in Asse. Het is waanzin om dit verkeer naar het centrum te loodsen.

ARMA is voor een ring ROND Asse en niet voor een ring DWARS DOOR Asse.

Wij zijn TEGEN een ringtracé dat:

geen garanties biedt op een verbeterde doorstroming van het doorgaand verkeer noch van het bestemmingsverkeer, wel integendeel. Experts wijzen erop dat een rondweg vlakbij het centrum veel intern verkeer aantrekt en dus in een mum van tijd weer dichtslibt in combinatie met het doorgaand verkeer.

“ook na realisatie van de rondweg blijven kritische verzadingspunten optreden, vooral op het kruispunt Wijndruif en Kalkoven”. Of nog: “Het oplossen van alle doorstromingsproblemen voor het doorgaand verkeer is niet de hoofddoelstelling van de rondweg.”

Een plan uitvoeren waarvan nu al geweten is dat het de verkeersproblematiek niet oplost, is onverantwoord en een regelrechte verspilling van overheidsgeld. Het is ook duidelijk dat de rondweg past in een strategie waarbij andere objectieven gerealiseerd moeten worden, op de eerste plaats: een verkeersluw centrum.

  • Waarbij de Assenaar nog meer rondjes zal moeten rijden –u zal nog langer onderweg zijn- om werk, winkels, diensten, administratie en scholen te bereiken, wegens de knip in tal van toegangswegen tot het centrum;
  • volledige woonwijken – gelegen binnen de Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse – afgesneden worden van het centrum (Krokegem, Kalkoven-Nerviërsstraat, Walfergem-Brusselsesteenweg…) en het centrum herleidt tot een archipel;
  • rakelings passeert langs 3 scholen;
  • rakelings passeert langs woningen in de Nerviërsstraat, Astridstraat en Gildenhof met significant negatieve lucht- en geluidseffecten;
  • de leefbaarheid van het commercieel centrum en bepaalde straten ernstig in gevaar brengt;
  • nauwelijks nog ruimte biedt om binnen de ringweg bewoning, dienstverlening en handel te ontwikkelen;
  • valleien met behorende natuurgebieden verminkt.

ARMA eist daarom…

  • een gelijkwaardige behandeling van alle alternatieve tracés voor een ringweg, conform de verplichtingen opgelegd in de kennisgeving(snota) , waarbij geen enkel tracé in de loop van het onderzoek wordt uitgesloten. Dat betekent dat ook ‘centrumsparende’ tracés, die ROND ipv DOOR het centrum lopen, opgenomen moeten worden in het onderzoek.
  • een oplossing die op basis van cijfers en niet van ‘nattevingerwerk’ aantoont dat hiermee de mobiliteit in Asse significant verbetert. Niet na de feiten, maar ervoor.

In Asse geen nood aan een tweede “LANGE WAPPER”

Standpunt ARMA

Back To Top