skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse

ARMA (voluit Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse) is een vzw die zich inzet voor het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Asse, met inbegrip van de mobiliteitsaspecten. De activiteiten staan in het teken van het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst. Wij zijn niet gebonden aan enige politieke partij. Tot onze leden behoren inwoners van Asse en een aantal onafhankelijke experten die eenzelfde bezorgdheid en enthousiasme delen.

Vanaf het prille begin, dat teruggaat tot de jaren ’70, hebben leden van het actiecomité “Geen Ring Door Asse” (nu ARMA) zich verdiept in het dossier van de ring rond Asse en hun kritische stem laten horen. Een historisch succes werd geboekt met de vernietiging van de gewestplanwijziging door de Raad van State in februari 2009. Nu, zes jaar later, wordt het onderzoek naar het ringtracé hernomen in opdracht van de Vlaamse Provincie.

Na doorlichting van de reeds gepubliceerde studies – u kan ze hier zelf lezen – stellen we vast dat dit onderzoek alle inhoudelijke bezwaren die destijds werden geformuleerd naast zich neerlegt. Onze acties zijn dus meer dan ooit relevant. Via deze website en aanverwante activiteiten wensen we u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, zodat u als inwoner, op basis van volledige informatie en met inzicht in de volledige impact van de aanleg van de ring, kan oordelen. We bieden u graag een àndere kijk op dit veelbesproken onderwerp in Asse.

Net als elke Assenaar willen we een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar dan wel een duurzame oplossing, die de verkeersoverlast verplaatst tot buiten het centrum. Géén ring die dwars door het centrum loopt en de files naar andere zones in het centrum overhevelt. Wij pleiten daarom voor een ring ROND Asse en niet DWARS DOOR Asse. Een uitgebreidere versie van ons standpunt -leest u hier -.

Over ARMA

Back To Top