skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse

Het is waar: de Assenaar staat vandaag te vaak stil in het verkeer van zijn gemeente. Niet gehinderd door enige detailkennis omtrent de ligging en impact ervan, zou men haast denken dat ‘de’ ring ‘de’ oplossing is om het verkeer te ontsluiten. Wie het tracé en de gevolgen van de aanleg ervan voor het centrum en zijn bewoners echter grondig bestudeert, zal helaas tot een heel andere conclusie komen.
In tegenstelling tot de magische ring van Hobbit Frodo, gesmeed door de
kwaadaardige Samon, in Tolkiens fantasy-trilogie, is ‘de ring’ van Asse geen uniek exemplaar. Er werden nog andere ring-voorstellen in het verre en recente verleden geformuleerd, maar deze werden nog voor ze enige kans kregen tot een eerlijke evaluatie, doodgeknuppeld door de smeden van het ‘voorkeurstracé’.

Wij zullen u in deze reeks alles op een rijtje zetten. Zodat u straks met wat meer elementen op zak over het dossier en de mobiliteitskeuzes in Asse kan oordelen.Overigens is het opvallend dat in het vooruitzicht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen, dit voor Asse zo belangrijke thema, amper of niet aan bod komt in de partijpolitieke programma’s. Wij proberen alvast het stilzwijgen rond dit dossier met deze reeks te doorbreken. Want als ‘de ring’ er komt is dat geen ‘fantasy’, maar een onomkeerbare dagdagelijkse realiteit, voor onze en toekomstige generaties.

Document 1

De historiek van het ringdossier of hoe het zover kon komen

In het jaar 2000 keurde de Vlaamse regering een wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse goed. Daardoor werd het mogelijk de driekwartsring aan te leggen die het gemeentebestuur van Asse zo graag wilde. Toen al merkten wakkere burgers op dat die ringweg meer problemen zou veroorzaken dan oplossen en bovendien heel veel geld zou kosten. Zij vormden het actiecomité ‘Geen ring door Asse’ en een aantal van hen trok naar de Raad van State. Die zag ook een probleem en vernietigde in 2009 de gewestplanwijziging. Maar de Vlaamse overheid had natuurlijk niet stilgezeten: in 2008 was de eerste fase van de ringweg al gerealiseerd.

Na een aantal snode pogingen om het arrest van de Raad van State te laten overrulen door het Vlaams parlement – wat opnieuw dankzij het actiecomité is mislukt – was het de provincie Vlaams-Brabant die in 2013 het onderzoek naar een ringtracé heropende. Vermomd als een onderdeel van het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse’ verscheen er weer een ringweg op de tekentafel, en nog wel dezelfde als in het gewestplan. Gelukkig waren ook tijdens deze procedure de burgers van Asse (de Asburgers) wakker en op hun qui-vive.

Na heel wat goochelwerk met een ‘nota van kennisgeving’, een ‘visienota’ en een ‘plan-MER’ (milieueffectrapport), stelde de provincie uiteindelijk niet minder dan zes ontwerp-PRUP’s op in plaats van één. Waarom? Om te vermijden dat wakkere burgers met een geslaagde procedure tegen één onderdeel (laten we zeggen: de aanleg van een rondweg) ook de rest van het PRUP zouden blokkeren.

Het openbaar onderzoek van de ontwerp-PRUP’s liep van 8 januari tot 7 maart 2016. Er werden tientallen bezwaarschriften ingediend. Dat van ARMA, de opvolger van het actiecomité, werd door 862 personen ondertekend. Ondanks de vele ernstige bezwaren werden de zes PRUP’s toch definitief vastgesteld door de provincieraad. Zo werd het licht op groen gezet voor de aanleg van de rondweg. Alleen een procedure bij de Raad van State kan dat ongedaan maken.

U raadt het al: de wakkere Assenaren. Ze zijn nog wakker en ook ARMA is dat. Op 13 oktober 2016 diende de Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse (intussen een vzw), samen met enkele betrokken burgers, bij de Raad van State een verzoekschrift in tot nietigverklaring van het plan-MER en de zes PRUP’s. Het is nu wachten op het auditeursverslag, (een soort van raadgeving aan de rechters die een uitspraak zullen doen).

Intussen hebben echter de voorstanders van de driekwartsring niet stil gezeten. In februari 2017 publiceerde de provincie Vlaams-Brabant een ‘Strategisch masterplan Afbakening kleinstedelijk gebied Asse’: een merkwaardig document dat tegenstrijdigheden, ongerijmdheden en ronduit fouten bevat. Men slaagde erin vier verschillende ringtracés af te beelden.

De voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) dient ook nog voorstellen in aangaande de ring (parkeergelegenheid, doortrekken Kastanjelaan…)

In juni 2017 lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een openbare offerteaanvraag voor aanneming van diensten met als titel: ‘Rondweg Asse: verkenning, voorontwerp, voorstelling’. Volgens de opdracht moet er nog heel wat studiewerk worden verricht om – eindelijk! – te kunnen bepalen hoe de rondweg er moet uitzien. Wat heeft men dan de voorbije twintig jaar bestudeerd?
De gunning van de opdracht zou recent toegewezen zijn.

U ziet het: het verhaal is nog niet af. Er valt nog veel meer te vertellen. Dat verneemt u in de documenten die gaan volgen.

Back To Top