skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse
A

Asse heeft nood aan een ring ROND Asse

De ring moet een oplossing bieden op volgende vlakken:

 • VERBETERDE MOBILITEIT

  een vlotte (en veilige) doorstroming van het lokale verkeer voor alle weggebruikers, zonder files op elk uur van de dag

 • LEEFBAAR ASSE

  een vlotte doorstroming van het doorgaand verkeer buiten het hoofdstedelijk gebied van Asse-centrum.

 • BLOEIENDE MIDDENSTAND

  een ‘levendig’ en goed bereikbaar commercieel centrum, met voldoende parkeercapaciteit

 • VERBETERDE LEEFBAARHEID ASSE-CENTRUM

Zal een ring dwars door Asse deze verwachtingen ook inlossen? Oordeel zelf…

Mobiliteit: gaan we van kwaad naar erger… ?

 • De file wordt van het kruispunt met de Nieuwstraat 150 m verschoven richting Wijndruif, maar wordt niet opgelost.
 • Aangezien men het plan opvat om het centrum ‘verkeersluw’ te maken, zal men verschillende toegangswegen naar het centrum onderbreken of ‘knippen’. De verkeerscirculatie wordt hierdoor problematisch voor de centrumbewoners. De vlotte toegankelijkheid van allerlei centrumvoorzieningen, zoals winkels , gemeentelijke administratieve diensten, OCMW-diensten, cultureel centrum en bibliotheek, scholen,… komt zo in het gedrang.
 • Door de vele ‘knippen’ creëert men als het ware doodlopende straten. Zodoende verplicht men ook het plaatselijk verkeer om gebruik te maken van de ring. De ring die men voorstelt, is een ‘kleinschalige’ ring met 2 rijstroken, die niet geschikt is om zowel plaatselijk als doorgaand verkeer op te vangen. Gevolg: binnen de kortste keren files… en terug naar af of erger nog…

Het knooppunt op de Kalkoven wordt een immense verkeerswisselaar met opritten, afritten en mogelijk zelfs een tunnel. Wanneer zich hier een ongeval voordoet, ligt het verkeer stil tot ver buiten de grenzen van Asse.

 • Dit tracé integreert ook de doorstroming vanuit Ternat, maar dit is zinloos vermits alles wordt gestuurd naar één knooppunt (Asse-centrum) dat constant in de file staat.
 • Het doorgaand verkeer vanuit Aalst-Dendermonde, Brussel en Ternat… wordt zo nog meer aangemoedigd om Asse binnen te rijden: Asse wordt dan een echt ‘sas’!

Middenstand: overleeft zij de ring?

 • verkeersluw worden. De auto’s worden geweerd tot parkings aan de rand van het centrum. Is dit waar de Assenaar vandaag op zit te wachten? Zoals iedereen, wil die zo efficiënt mogelijk winkelen, niet nodeloos moeten omrijden om parkeerplaats te vinden (dit is bijkomend parkeerzoekverkeer genereren) en geen gesleur met inkopen van hier tot ginder.
 • Winkelen in Asse zou aantrekkelijker moeten zijn. Dat kan zo zijn voor de centrumbewoner, maar de Assenaar die buiten het centrum woont, zal uitwijken naar omliggende gemeenten om de onopgeloste file te vermijden.
 • De werken – én voor de ring zelf én voor de aansluiting op de diverse weerhouden invalswegen – zullen, voor zeer lange tijd, het verkeer in Asse lamleggen en dit zowel voor het lokaal als voor het doorgaand verkeer. Asse zal gedoemd zijn een spookgemeente te worden: geen enkele handelszaak in Asse zal dit kunnen overleven. Buurtwinkels zullen verdwijnen.
 • Nu al worden nieuwe winkelcentra voorgesteld en ingepland langs de invalswegen (N9, N245 , N285), wat rekening houdend met de afbouw van de handelszaken in het centrum, zal leiden tot bijkomend omvangrijk winkelzoekverkeer.

Conclusie Middenstand

geen verbetering, want de mensen doen wegens de files hun boodschappen elders. Het centrum bloedt commercieel dood en de centrumbuurtwinkels verdwijnen

Leefbaarheid: van stof tot Asse…?

 • Het verkeer van Aalst, Dendermonde en Ternat wordt tot in het centrum geleid, hetgeen nefast is voor de luchtkwaliteit (fijn stof).
 • Naast de luchteffecten, zullen omwonenden ook te lijden hebben onder aanzienlijke geluidshinder.
 • De ringweg wordt rakelings geleid langs woonwijken, scholen- en bejaardencomplexen
 • Ook op dit tracé wordt natuurgebied geschonden. De Schermershoek en de Broekebeekvallei zijn van de weinige groengebieden die het centrum nog rijk is.
 • De grote aanslag op woningen en handelspanden is een kaakslag voor menig Assenaar. En wat nu als Kalkovenknooppunt op de tekentafel ligt is een utopie. De uitvoerbaarheid is onwaarschijnlijk. De werken zullen zeer lang het lokale en doorgaande verkeer in Asse lamleggen, waardoor het centrum van Asse een niemandsland wordt.
 • Er zullen véél méér huizen moeten sneuvelen en/of schade worden toegebracht om een praktisch verkeersknooppunt te verwezenlijken. Dit is een herhaling van de miskleunen van de Wijndruif en van het station.
 • Wettelijk opgelegde milderende maatregelen – o.a. in het kader van de vermindering van de nadelige gevolgen van het verkeer in verband met stof, lawaai, trillingen, inkijk – worden systematisch vergeten of te laat geïmplementeerd .
 • Visieplannen, om een verkeersluw net – als ontsluiting van woonkernen en centrumvoorzieningen – te waarborgen voor de zachte weggebruiker (fietser, voetganger), ontbreken totaal. Er zijn zelfs geen fiets- en voetpaden voorzien in de volgende fases van de ring.

Conclusie leefbaarheid

dramatisch voor de gezondheid en leefkwaliteit van de Assenaar

ALGEMEEN BESLUIT

dit tracé is een zeer duur en zinloos project, meer nog: het is een aanslag op de toekomst van Asse !

Impact huidig ringtracé

Back To Top