skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse
V

Vooringenomenheid is een slechte raadgever….:

Het studiebureau Antea, dat in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant het Plan-MER uitwerkte, is het bureau dat eerder in opspraak kwam met de studie die zij afleverde voor Uplace. Een ‘studie’ die  – zoals in diverse media werd bericht en bevestigd door diverse verkeersexperts –  “berust op een aantal onjuistheden en veronderstellingen” en “op bestelling werd geschreven”.

Wij stellen na lectuur van het Plan-MER vast dat de rondwegstudie in hetzelfde bedje ziek is: een vooropgesteld doel (een verkeersluw centrum in Asse) moet mogelijk worden gemaakt door een studie die a priori stelt dat het gewestplantracé, dat in 2009 nog werd vernietigd door de Raad van State, in licht aangepaste vorm de voorkeur geniet… De ring is aldus een alibi om andere strategische projecten die in de pijplijn van de gemeente zitten, door te kunnen drukken.

Voorts merken wij op dat:

  • de studie geheel voorbijgaat aan alle inhoudelijke bezwaren die reeds in 2000 werden geformuleerd en nog steeds een breed draagvlak hebben bij de Assesse bevolking.

 

  • zinvolle alternatieve tracés (die het centrum sparen) in de loop van het onderzoek werden uitgesloten: de uiteindelijk bestudeerde tracés snijden allemaal in mindere of meerdere mate DOOR het centrum.

 

  • er zeer selectief is tewerk gegaan, waarbij bepaalde tracés zeer in detail worden uitgewerkt (met allerhande correcties om intrinsieke nadelen weg te werken) en andere hoogst oppervlakkig.

 

  • waarderingen zeer subjectief zijn gebeurd, waarbij de ernstige en blijvende hinder voor bepaalde straten en wijken wordt ‘weggemoffeld’.

 

  • foutieve cijfers en veronderstellingen worden gehanteerd, waarbij geen rekening wordt gehouden met de verkeersdynamiek van vandaag en de toekomst.

 

  • ongunstige studieresultaten – vooral op gebied van onteigeningen, luchtkwaliteit, lawaaihinder, kostprijs en omvang van verkeerswisselaars – achtergehouden worden, waardoor een gelijkwaardige beoordeling van alle tracés onmogelijk wordt gemaakt
  • de aanzienlijke impact op de omwonenden wordt verdoezeld.

Analyse plan-M.E.R.

Back To Top