skip to Main Content
   vzw ARMA,  Actiecomité Ruimte en Mobiliteit Asse

De provincie heeft nagelaten advies in te winnen bij de opmaak van het PRUP klein hoofdstedelijk gebied Asse

Het enige argument waarmee de voorstanders van het ringtracé door Asse in politieke rangen, steevast schermen, is:

De specialisten hebben er zich over uitgesproken, dit is volgens hen het beste tracé…”

We lazen het onlangs nog in een artikel van (WDS) (2018, 15 september), “verkeersinfarct mag wel eens stoppen Het Laatste Nieuws. 

Blijkbaar is het AWV (Agentschap van Wegen en Verkeer), onmiskenbaar ’specialist’ terzake – op zijn zachtst uitgedrukt – minder enthousiast. Lees het hier in hun advies dat zij alsnog gaven, na eerst te zijn ‘vergeten’ in de adviesronde naar aanleiding van de publicatie van het PRUP KSG Asse.

” Het openbaar onderzoek liep van 8 januari 2016 tot en met 7 maart 2016. Tijdens dit openbaar onderzoek werden er voor alle PRUPs samen 162 (!) bezwaren ingediend.

Er werden voor de verschillende PRUPS ook adviezen verleend. Exemplatief:

  • Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (hierna: AWV) (stuk 22) van 7 maart 2016 vermeldt dat hun dienst géén adviesaanvraag ontving met betrekking tot het PRUP KSG Asse. Dit is uiteraard uiterst bevreemdend.

Het Agentschap Wegen en Verkeer ging echter alsnog over tot het verlenen van een advies.

AWV stelt dat de doorstroming op de rondweg in het gedrang zal komen door uitbreiding van het bedrijventerrein Mollem. Een mogelijke oplossing zou de aanpassing van de rotonde Huinegem zijn, maar hiervoor is volgens AWV onvoldoende ruimte ter beschikking. AWV werpt ook op dat het niet duidelijk is of de uitbreiding van de afbakening voor deze ingrepen binnen het huidige plan-MER-onderzoek valt.

AWV verwijst ook naar hetgeen zij en BMV op de plenaire vergadering duidelijk hebben gesteld, met name dat een uitbreiding buiten de reserve in de bestaande zone allesbehalve wenselijk is. Volgens AWV moet deze uitbreiding vanuit mobiliteitsoogpunt best achterwege gelaten worden.

Vervolgens stelt AWV dat aan het vooropgestelde doel, namelijk de leefbaarheid van de kern Asse verbeteren, wordt voorbijgegaan. De bijkomende ontwikkelingen zullen de oorzaak zijn van een aanzuigeffect met een negatief effect op de doorstroming.

Daarnaast vormt de ontwikkeling van de nieuwe grootschalige kleinhandel aan de Nerviërstraat een bijkomende belasting waar de N9 op deze locatie reeds een zware belasting kent. Structurele ingrepen die een kwaliteitsvolle oplossing zouden kunnen bieden, zijn volgens AWV quasi uitgesloten omwille van de beperkte breedte van het openbaar domein.

Verder zijn de inrichtingsschetsen en dwarsprofielen met een ‘verzonken profiel’ niet aanvaardbaar voor AWV. Een verzonken ringtracé brengt bijkomende technische problemen met zich mee alsook de kostprijs zal hierdoor aanzienlijk stijgen. Hiervoor is bijkomende ruimte noodzakelijk, waarbij AWV de vraag stelt of dit alles binnen de afgebakende lijnen zal passen.

Nog moeten de doorsteken thv de Prieelstraat en Koensborre voor AWV ongelijkgronds aangelegd worden om de doorstroming op de rondweg niet te stroppen. Indien er gekozen wordt voor een tunnel om de N9 te dwarsen, is maar de vraag of deze andere ongelijkgrondse doorsteek technisch uitgevoerd kan worden.”

De oorspronkelijke brief en meer uitleg kan bekomen worden stuur een bericht naar [email protected]

Back To Top